เจาะลึกพฤติกรรม Generation Alpha เจนใหม่ที่เติบโตมากับเทคโนโลยี

เจาะลึกพฤติกรรม Generation Alpha เจนใหม่ที่เติบโตมากับเทคโนโลยี ย้อนไปในปี 2553 จุดเริ่มต้นของโครงการศึกษาเกี่ยวกับคนเจนต่อไปของ บริษัท วิจัยทางสังคมและการตลาดในออสเตรเลีย (Mccrindle Research) นำโดย มาร์ก แมคครินเดิล (นักวิจัย นักวิเคราะห์ทางสังคมและนักเขียนที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ) และทีมงาน เกิดข้อสงสัยว่าคนรุ่นต่อจาก “เจเนอเรชั่น ซี” (เจนซี)

คือใครกัน จากนั้นจึงได้เริ่มทำการสำรวจในออสเตรเลียเกี่ยวกับชื่อที่จะใช้เรียกคนรุ่นที่เกิดตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไป และได้ข้อสรุปเรียกว่า “เจเนอเรชั่น อัลฟา” หรือ เจนอัลฟ่า คือ เด็กที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2553 (2010) ถึงประมาณปี พ.ศ. 2568 (2025) พ่อเเละแม่ของเด็กยุคนี้จะอยู่ระหว่างช่วง Gen X กับ Gen Y เด็กที่เกิดมาในสภาพแวดล้อม

ที่การติดต่อสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด และเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี Touch Screen และ Voice Assistant เด็กที่เกิดมาพร้อมกับการมีอุปกรณ์ดิจิทัลที่ทันสมัยใช้ เช่น Smart Phone, Tablet, iPhone, iPad เนื่องจากเทรนด์การมีลูกลดน้อยลง การมีลูกเพียง 1 คนเพียงพอแล้วสำหรับบางครอบครัว เด็กเจนเนอเรชั่นอัลฟ่าส่วนใหญ่จึงเข้าถึง

ทรัพยากรอย่างเช่นเงินได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่ต้องเอาไปหารแบ่งกับพี่น้องคนใดในบ้าน รวมถึงเรื่องดูแลเอาใจใส่เมื่อมีบุตรคนเดียว ย่อมแตกต่างจากในอดีตที่มีลูกหลายคน โดยคาดการณ์ได้ว่า เจนเนอเรชั่นอัลฟ่า จะมีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับเจนอื่น เพราะเทรนด์การมีลูกลดลง เด็กในเจนนี้ ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับโลกออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดีย

เจาะลึกพฤติกรรม Generation Alpha เจนใหม่ที่เติบโตมากับเทคโนโลยี

เจาะลึกพฤติกรรม Generation Alpha เจนใหม่ที่เติบโตมากับเทคโนโลยี

เด็กเจนอัลฟ่าเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากโลกอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ E-Education ส่วนแอปพลิเคชั่นที่มีอิทธิพลอย่างสูง คือ Youtube ที่ใช้ในการดูคลิปวีดีโอจากผู้สร้างที่สามารถอัพโหลดวีดีโอที่ถ่ายทำด้วยตัวเองได้ โดยจากสถิติมีการอัพโหลดวีดีโอลง ยูทูบสูงมากถึง 100 ชั่วโมงต่อนาที ซึ่งหมายความว่า ภาพ เสียง และวิดีโอ มีอิทธิพลอย่างสูงต่อเด็กในเจนนี้

การใช้ชีวิตของเด็ก เจนเนอเรชั่นอัลฟ่า จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวกับคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ Smart Phone ในห้อง จะปิดกั้นตัวเองออกจากคนในครอบครัวและคนรอบข้าง ทำให้ปฎิสัมพันธ์กับคนในบ้านค่อย ๆ หายไปที่ละนิดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเด็กสามารถสั่งการได้เองโดยที่ไม่ต้องขอร้องใครผ่านคอมพิวเตอร์

เพื่อให้เข้าใจเจนอัลฟ่า (GEN ALPHA) ได้มากขึ้นมารู้จักข้อดี และข้อด้อย ของเจเนอเรชั่นนี้ ไว้ดังนี้

ข้อดี ของเจนอัลฟ่า

 • เรียนรู้เร็ว
 • ปรับตัวเก่ง
 • เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ไม่สิ้นสุด
 • ทำทุกอย่างได้แค่ใช้สมาร์ทโฟน
 • เด็กไม่ต้องเรียนในระบบก็สามารถจบได้หลายปริญญาสาขาที่สนใจ
 • รังสรรค์อาชีพของตนเองได้มากกว่า 3 เป็นได้ถึง 3-4 อาชีพในคนเดียว

ข้อด้อย ของเจนอัลฟ่า

 • อดทนต่ำ และมีโอกาสสมาธิสั้นฃ
 • มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ต้องสนใจใคร
 • ขาดจิตสำนึก ไม่รู้จักการให้
 • แยกตัวออกจากสังคม ไม่ผูกพันกับใคร
 • ตัวใครตัวมัน เด็กอาจไม่รู้จักว่าคุณธรรมคืออะไร
 • มีความเป็น ปัจเจกชนสูง มีความสันโดษ คิดถึงแต่ตนเองมากเกินไป มีความเสี่ยงที่จะเกิดสังคมล่มสลายได้
 • หาช่องทางกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางสังคม มีเล่ห์เหลี่ยมคิดประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง
 • ก่ออาชญากรรมได้ง่าย
เจาะลึกพฤติกรรม Generation Alpha เจนใหม่ที่เติบโตมากับเทคโนโลยี

ทำไมต้อง เจนอัลฟ่า (Alpha) ถัดจาก เจนซี (Z) บางคนคิดว่าจะกลับไปที่ตัวอักษรเอ (A)

สาเหตุที่ใช้ อัลฟ่า เพราะดูแล้วมีความสมเหตุสมผลมากกว่า ที่ใช้ระบบการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ตัวอักษรกรีกแทนตัวอักษรละติน มันดูไม่สมเหตุสมผลเป็นอย่างยิ่ง ที่จะกลับไปที่ตัวอักษรเอ (A) เพราะเด็กพวกนี้เป็นเด็กรุ่นแรกที่เกิดในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นพวกเขาจึงควรเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ ไม่ใช่การกลับไปสู่สิ่งเก่า

5 ลักษณะนิสัยที่น่าห่วงของเด็ก เจนอัลฟ่า

 1. ใช้ชีวิตอยู่คนเดียว (Individualism) เด็กเจนอัลฟ่าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง อาศัยเทคโนโลยีในการใช้ชีวิต ทำให้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการเข้าสังคม และมนุษยสัมพันธ์
 2. ขาดการปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Less of Human Contact or Relationship) เมื่อสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้ว การติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นก็น้อยลง แม้แต่ในครอบครัวของตัวเอง เฉกเช่นเดียวกับข้อ 1
 3. ได้ความรักท่วมท้น (Extreme Coddle) มาจากการที่พ่อแม่ยุคปัจจุบันมีลูกน้อยลง มีหลานน้อยลง ทำให้ทุ่มเทความรักความเอาใจใส่และความหวังไปที่ลูกมากเกินไป ซึ่งบางครั้งอาจกลายเป็นปัญหาได้ (หากมองในมุมเศรษฐศาสตร์ก็คือ การที่คนคนหนึ่งแชร์ทรัพยากรกับคนในครอบครัวน้อยลง) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเครียดของเด็ก ที่ไม่สามารถตอบรับกับความคาดหวังของ ผู้ปกครองได้
 4. ขาดความยืดหยุ่น (Less of Resilience) การใช้ชีวิตผูกติดกับเทคโนโลยีมากเกินไป ก็อาจทำให้เด็กเจนเนอเรชั่นอัลฟ่า มีพฤติกรรมคล้ายกับหุ่นยนต์ ใช้ชีวิตประจำวันตามโปรแกรมที่พ่อแม่ตั้งให้ไว้ ห่างไกลจากธรรมชาติและสังคม
 5. คุณธรรมและจิตวิญญาณลดลง (Moral and Spiritual Weakness) เมื่อใช้ชีวิตแบบหุ่นยนต์ความรู้สึกก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป พวกเขาอาจรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องอดทนคอยอะไร ไม่ต้องรู้สึกผิดหวัง หรือเสียใจกับเรื่องอะไร
เจาะลึกพฤติกรรม Generation Alpha เจนใหม่ที่เติบโตมากับเทคโนโลยี

ลักษณะนิสัยที่เป็นจุดเด่น น่าสนับสนุนของ เจเนเรชั่นอัลฟ่า

 • เชี่ยวชาญเทคโนโลยี (Robust Education Technology Savvy) เทคโนโลยีจะมีบทบาทในชีวิตของเด็กเจนเนอเรชั่นอัลฟ่าเป็นอย่างมาก พวกเขาจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยีและให้ความสำคัญเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
 • อาชีพผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Generation) เด็กเจนเนอเรชั่นนี้จะกล้าลองกล้าทำสิ่งใหม่ ๆ ทำให้อาชีพส่วนใหญ่ของคนในเจนนี้เป็นการประกอบธุรกิจ

วัยนี้กำลังเป็นเด็กอนุบาลที่เกิดจากพ่อแม่ที่มีอายุมาก มีลูกน้อย มีเงินทองที่ไม่ต้องดิ้นรนมากเท่ารุ่นอื่น จับอุปกรณ์ดิจิตอล สัมผัสเทคโนโลยีตั้งแต่เกิด เรียนกันมาก นานและหลากหลาย อยู่กับสังคมทุนนิยม มีแนวโน้มเป็นคนวัตถุนิยม คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง เบื่อง่ายและความอดทนต่ำ นิยมความรวดเร็วทันใจ จึงมองหาสูตรความสำเร็จที่จะทำให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย

ขอแนะนำ 10 สุดยอดเพลงดัง ที่มีจากภาพยนตร์สุดคลาสสิค แม้เวลาจะผ่านนานแล้ว แต่ในบางเพลงยังได้ยินกันจนคุ้นหูจนถึงทุกวันนี้ อาจจะเป็นเพราะภาพยนตร์คลาสสิคนำมาฉายซ้ำ หรือนำกลับมารีเมคใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ

อ่านบทความเพิ่มเติม ได้ที่ : สิ่งที่ควรรู้ ก่อนเล่นสล็อตออนไลน์